Fonden Guldagergaard

Guldagergaards redegørelse om god fondsledelse jvf. årsregnskabsloven § 77a

Guldagergaard fonden ønsker at være en åben og transparent fond og udtaler sig generelt gerne om om fondens arbejde og fondens indsatsområde indenfor det keramiske felt.

Bestyrelsesformanden og direktion udtaler sig koordineret eksternt på vegne af Fondet.

Som led i en åben kommunikationsstrategi benytter Fondet – udover et årsskrift – aktivt sin hjemmeside og er til stede på sociale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn

I overensstemmelse med anbefalingerne for god fondsledelse oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

John Lindhardt Frandsen, 1961, Mand – Vice President Novo Nordisk A/S Stilling: Formand Dato for indtræden i bestyrelsen: 08.01.2019 Den nuværende valgperiode udløber til generalforsamlingen 2022 Tidligere genvalg: Nej Særlige kompetencer: Ledelse, bestyrelsesarbejde, forretningsudvikling, netværk Øvrige ledelseshverv: Oplyses ikke jf. beskrivelse under anbefaling 2.3.4 Bestyrelsesmedlemmet er uafhængigt. Bestyrelsesformanden modtager normal et vederlag, men har afstået herfra i 2020 og for 2021

Priscilla Mouritzen, 1945, Kvinde – Keramiker Stilling: Næstformand Dato for indtræden i bestyrelsen: 18.04.2001 Den nuværende valgperiode udløber 2023 Tidligere genvalg: 2005, 2009, 2012, 2016 & 2020 Særlige kompetencer: Keramiker, faglig internationalt netværk Øvrige ledelseshverv: Oplyses ikke jf. beskrivelse under anbefaling 2.3.4 Bestyrelsesmedlemmet er uafhængigt. Bestyrelsesmedlem i Fonden Guldagergaard  modtager ikke vederlag.

Elsebeth Gerner Nielsen, 1960 Kvinde – Kulturentreprenør & Rådgiver, tidligere kulturminister Stilling: Bestyrelsesmedlem Dato for indtræden i bestyrelsen: 19.05.2022 Den nuværende valgperiode udløber i 2026 Særlige kompetencer: Bestyrelsesarbejde i kulturinstitutioner og iværksætteri, netværk Øvrige lederstillinger: Ikke oplyst, jf. pkt. beskrivelse under anbefaling 2.3.4 Bestyrelsesmedlemmet er uafhængigt. Bestyrelsesmedlem i Guldagergaard Fonden modtager ikke vederlag.

Christian Have, 1954, mand – Kultur- & Medierådgiver, Have Kommunikation & PR Stilling: Bestyrelsesmedlem Dato for indtræden i bestyrelsen: 31.10.2018 Den nuværende valgperiode udløber 2022 Tidligere genvalg: Nej Særlige kompetencer: Kommunikation, bestyrelsesarbejde i kulturinstitutioner, netværk Øvrige ledelseshverv: Oplyses ikke jf. beskrivelse under anbefaling 2.3.4 Bestyrelsesmedlemmet er uafhængigt. Bestyrelsesmedlem i Fonden Guldagergaard modtager ikke vederlag

Anders Kolding, 1954, mand – Rådgiver Hverv: Bestyrelsesmedlem Dato for indtræden i bestyrelsen: 19-05-2022 Den nuværende valgperiode udløber i 2026 Tidligere genvalg: Nej. Særlige kompetencer: Kommunikation, bestyrelsesarbejde i kulturinstitutioner, netværk Øvrige lederstillinger: Ikke oplyst, jf. pkt. beskrivelse under anbefaling 2.3.4 Bestyrelsesmedlemmet er uafhængigt. Bestyrelsesmedlem i Guldagergaard Fonden modtager ikke vederlag.

Fonden Guldagergaard evaluerer løbende sin strategi og rammebetingelser inden for de overordnede strategiske rammer, der fremgår af fundatsen, de aktuelle indsatsområder og virkemidler.

God fondsledelse figur

Bestyrelsen afholder cirka 5-8 møder årligt. Bestyrelsensmøder indkaldes og ledes af formanden. For at sikre effektivitet i bestyrelsens arbejde udsendes der ud over dagsorden for møderne skriftlige redegørelser for de enkelt beslutningspunkter på dagsordenen.

Fondets direktion udarbejder mødeindkaldelser og udmønter de på bestyrelsesmøderne trufne beslutninger.

Der foreligger altid en bestyrelsesbeslutning, hvis bestyrelsesformanden eller bestyrelsesmedlemmer skal udføre særlige driftsopgaver. Disse fremgår af de interne bestyrelsesprotokoller.