Fonden Guldagergaard

Guldagergaards redegørelse om god fondsledelse jvf. årsregnskabsloven § 77a


Guldagergaard fonden ønsker at være en åben og transparent fond og udtaler sig generelt gerne om om fondens arbejde og fondens indsatsområde indenfor det keramiske felt.

God fondsledelse figur

Bestyrelsen afholder cirka 5-8 møder årligt. Bestyrelsensmøder indkaldes og ledes af formanden. For at sikre effektivitet i bestyrelsens arbejde udsendes der ud over dagsorden for møderne skriftlige redegørelser for de enkelt beslutningspunkter på dagsordenen.

Fondets direktion udarbejder mødeindkaldelser og udmønter de på bestyrelsesmøderne trufne beslutninger.

Der foreligger altid en bestyrelsesbeslutning, hvis bestyrelsesformanden eller bestyrelsesmedlemmer skal udføre særlige driftsopgaver. Disse fremgår af de interne bestyrelsesprotokoller.