Fonden Guldagergaard

Guldagergaards redegørelse om god fondsledelse jvf. årsregnskabsloven § 77a.
Redegørelsen udgør en del af ledelsesberetningen for fondens årsrapport for 2020. Redegørelsen dækker samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

1. Åbenhed og kommunikation

1.1. Anbefaling følges 

Guldagergaard fonden ønsker at være en åben og transparent fond og udtaler sig generelt gerne om om fondens arbejde og fondens indsatsområde indenfor det keramiske felt.

Bestyrelsesformanden og direktion udtaler sig koordineret eksternt på vegne af Fondet.

Som led i en åben kommunikationsstrategi benytter Fondet – udover et årsskrift – aktivt sin hjemmeside og er til stede på sociale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn


2. Bestyrelsens arbejde og opgaver – bestyrelsens årshjul

2.1.1 Anbefaling følges –se årshjul
2.2 Formand og næstformand for bestyrelsen
2.2.1 Anbefaling følges –se årshjul 
2.2.2 Anbefaling følges –se årshjul

2.3 Bestyrelsens sammensætning
2.3.1 Anbefaling følges –se årshjul
2.3.2 Anbefaling følges –se årshjul
2.3.3 Anbefaling følges –se årshjul

Guldagergaard fonden evaluerer løbende sin strategi og rammebetingelser inden for de overordnede strategiske rammer, der fremgår af fundatsen, de aktuelle indsatsområdet og virkemidler. 

Bestyrelsen afholder cirka 5-8 møder årligt. Bestyrelsensmøder indkaldes og ledes af formanden. For at

sikre effektivitet i bestyrelsens arbejde udsendes der ud over dagsorden for møderne skriftlige redegørelser for de enkelt beslutningspunkter på dagsordenen. 

Fondets direktion udarbejder mødeindkaldelser og udmønter de på bestyrelsesmøderne trufne beslutninger. 

Der foreligger altid en bestyrelsesbeslutning, hvis bestyrelses formanden eller bestyrelsesmedlemmer skal udføre særlige driftsopgaver. Disse fremgår af de interne bestyrelsesprotokoller. 


2. Bestyrelsens arbejde og opgaver – sammensætning og uafhængighed 

2.4 Uafhængighed
2.4.1 Anbefaling følges

2.5 Udpegningsperiode
2.5.1 Anbefaling følges
2.5.2 Anbefaling vedr aldersgrænse følges ikke 

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og
i direktion
2.6.1 Anbefaling følges –se årshjul
2.6.2 Anbefaling følges –se årshjul

I overensstemmelse med anbefalingerne for god fondsledelse oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

John Lindhardt Frandsen, 1961, Mand – Vice President Novo Nordisk A/S Stilling: Formand Dato for indtræden i bestyrelsen: 08.01.2019 Den nuværende valgperiode udløber til generalforsamlingen 2022 Tidligere genvalg: Nej Særlige kompetencer: Ledelse, bestyrelsesarbejde, forretningsudvikling, netværk Øvrige ledelseshverv: Oplyses ikke jf. beskrivelse under anbefaling 2.3.4 Bestyrelsesmedlemmet er uafhængigt. Bestyrelsesformanden modtager normal et vederlag, men har afstået herfra i 2020 og for 2021

Priscilla Mouritzen, 1945, Kvinde – Keramiker Stilling: Næstformand Dato for indtræden i bestyrelsen: 18.04.2001 Den nuværende valgperiode udløber 2023 Tidligere genvalg: 2005, 2009, 2012, 2016 & 2020 Særlige kompetencer: Keramiker, faglig internationalt netværk Øvrige ledelseshverv: Oplyses ikke jf. beskrivelse under anbefaling 2.3.4 Bestyrelsesmedlemmet er uafhængigt. Bestyrelsesmedlem i Fonden Guldagergaard  modtager ikke vederlag.

Metha Molsted, 1942, Kvinde – Kulturel iværksætter Stilling: bestyrelsesmedlem Dato for indtræden i bestyrelsen: 20.05.1998 og udtrådt i 2001. Genindtrådt 16.02.2009 Den nuværende valgperiode udløber 2021 Tidligere genvalg: 2012, 2015 & 2018 Særlige kompetencer: Bestyrelsesarbejde i kulturelle instutioner og iværksætteri, netværk Øvrige ledelseshverv: Oplyses ikke jf. beskrivelse under anbefaling 2.3.4 Bestyrelsesmedlemmet er uafhængigt. Nej bestyrelsesmedlemmet er stifter af Fonden Guldagergaard Bestyrelsesmedlem i Fonden Guldagergaard modtager ikke vederlag.

Christian Have, 1954, mand – Kreativ Direktør Havn A/S Stilling: Bestyrelsesmedlem Dato for indtræden i bestyrelsen: 31.10.2018 Den nuværende valgperiode udløber 2022 Tidligere genvalg: Nej Særlige kompetencer: Kommunikation, bestyrelsesarbejde i kulturinstitutioner, netværk Øvrige ledelseshverv: Oplyses ikke jf. beskrivelse under anbefaling 2.3.4 Bestyrelsesmedlemmet er uafhængigt. Bestyrelsesmedlem i Fonden Guldagergaard modtager ikke vederlag

Fonden Guldagergaard evaluerer løbende sin strategi og rammebetingelser inden for de overordnede strategiske rammer, der fremgår af fundatsen, de aktuelle indsatsområder og virkemidler.

Bestyrelsen afholder cirka 5-8 møder årligt. Bestyrelsensmøder indkaldes og ledes af formanden. For at sikre effektivitet i bestyrelsens arbejde udsendes der ud over dagsorden for møderne skriftlige redegørelser for de enkelt beslutningspunkter på dagsordenen.

Fondets direktion udarbejder mødeindkaldelser og udmønter de på bestyrelsesmøderne trufne beslutninger.

Der foreligger altid en bestyrelsesbeslutning, hvis bestyrelsesformanden eller bestyrelsesmedlemmer skal udføre særlige driftsopgaver. Disse fremgår af de interne bestyrelsesprotokoller.


3. Ledelsens vederlag 

3. Ledelsensvederlag
3.1.1 Anbefaling følges delvis
3.1.2 Anbefaling følges