PROJECT NETWORK

Project Network programmet er en unik mulighed for unge nyuddannede keramikere til at kickstarte deres karriere.

PROJECT NETWORK –
KICKSTART DIN KERAMISKE KARRIERE

Project Network er Guldagergaards egen opfindelse og har snart kørt i 20 år. Målet med Project Network er at skabe og fremme dialog og netværk i den nye generation af talentfulde keramikere fra hele verdenen. Projektet understøtter international udveksling samt studier i udviklingen af fremtidens keramik.

Universiteter eller professorer kan nominere 1 kunstner, som de mener, repræsenterer ny keramik på bedst mulige måde. Projektet er sat i værk af Guldagergaard.

Vi kalder det en karriere-kickstart for spirende kunstnere under 38 år, som for nyligt har erhvervet sig en BA-, BFA-, MA- eller MFA-grad inden for moderne kunst.

Historien bag Oprindeligt var Project Network tiltænkt skandinaviske studerende, hvor det var et tilbud til de dygtigste inden for keramikkens felt, men efterhånden som rygtet omkring dette helt særlige initiativ spredtes, blev det også kendt i resten af Europa. Derfor blev også europæiske skoler opfordret til at nominere deres kvalificerede keramikere. Sidenhen er omfanget kun blevet endnu større, og projektet rummer nu studerende fra USA, New Zealand, Australien, Canada, Sydkorea, Mexico, Rusland, Thailand, Israel, Japan, Kina, Frankrig, Holland og England. Netværket udvides hele tiden.

Hver deltager nomineres/udnævnes af sin uddannelsesinstitution til at tage del i et af de to symposier, der afholdes om året; Der kan være max. 12 deltagere på hvert symposium. Det langsigtede aspekt ved Project Network er det ofte mangeårige internationale netværk, der skabes kunstnerne imellem; og set i det lys, i mindre grad den keramiske kunst, der skabes under opholdet eller den afsluttende udstilling.

På Guldagergaard forener vi tre vidensfelter: akademisk forskning, kunstnerisk forskning og professionel praksis. Vi mener, at alle tre er nødvendige perspektiver, der vil føre til nye måder at opdage, opfinde og skabe.

Uanset om du vil finde måder til at matche efterspørgslen på det kommercielle marked, lave forskning på højt niveau eller skabe banebrydende nyt design, giver vi dig de bedst mulige rammer til din udforskning og eksperimentering.


PROJECT NETWORK
PROGRAMMET

Deltagerne bor og arbejder sammen på Guldagergaard i seks uger. I forløbet arbejder de på hver af deres individuelle projekter. Slutteligt vil der være en bedømmelse af alle værker, som vil blive givet af både danske og internationalt anerkendte keramikere. Projektet munder ud i, at de studerende oparbejder et uvurderligt netværk, som de sidenhen vil kunne bringe med sig eller benytte sig af, alt imens de udvikler og fremmer deres egne professionelle karriere.

Ydermere er danske kunstnere som oftest inviteret til at give gæstelektioner, ligesom vores internationale gæstekunstnere ofte giver forelæsninger eller ’hands-on’-præsentationer.


KEYNOTES
OG GÆSTEKUNSTNERE

Et eksempel på en gæstekunstner, der hyppigt besøger Project Network, er Richard Launder, der er lektor ved KHIB i Norge. Richard Launder har en fantastisk måde at demonstrere sine pointer på – og hans råd og store erfaring har i høj grad været anvendelige for de unge keramikere.

En anden kunstner, der ofte lægger et besøg forbi, er den danske fotograf, Ole Akhøj. Ole Akhøj har specialiseret sig i at fotografere keramik, og hans smukt komponerede fotografier danner efter hvert “Project Network” grundlaget for det afsluttende katalog, hvor hver kunstner er repræsenteret med udvalgte værker.

UDSTILLING, KATALOG
OG PR

Symposiet kulminerer med en gruppeudstilling i Galleriet Æblehuset. Professionel fotografering af værkerne. Et farvekatalog over samlingen og pressemeddelelser til offentligheden – samt en masse netværksmuligheder.

Næste hold Project Network er::

1. Session: 1. november – 13. december 2023

II Session: 2. januar – 9. februar 2024

Deadline for indsendelse af ansøgning onsdag d. 15. juni 2023