Handelsbetingelser

Ved at handle på ceramic.dk accepterer du nedenstående retningslinjer/betingelser for køb. Vi forbeholder os ret til, fra tid til andet, at foretage ændringer i disse retningslinjer. Såfremt vi foretager sådanne ændringer, vil en opdateret version af denne købspolitik være tilgængelig på vores hjemmeside. Derfor anbefaler vi, at du regelmæssigt holder dig opdateret om de aktuelle vilkår og betingelser. Alle køb er underlagt den, på købstidspunktet, gældende version af disse retningslinjer/betingelser. Hvis du ikke kan acceptere eller er enig i en revideret version af denne købspolitik, skal du ikke foretage et køb.

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.


Guldagergaard hæfter ikke for fejl begået af kunder i forbindelse med indtastning af kontaktoplysninger. Guldagergaard hæfter heller ikke, hvis sådanne fejl måtte medføre, at billetter ikke når frem til kunder i tide.


Hvis oplysningerne på ordren ikke er korrekte, påtager Guldagergaard sig ikke ansvar for forsendelsen eller evt. bortkomst af denne.


Ændring af navn på billet
Til arrangementer hvor personlige billetter er påkrævet er det muligt for den oprindelig billet køber, at skifte navn på en eller flere billetter ved henvendelse til Guldagergaard. Billetkøberen skal blot oplyse de sidste 4 cifre i kortnummeret betalingen oprindelig er foretaget med, samt ordrenummer på købet. Prisen er 45,- kr. pr. navn der ændres.. 

Refundering og aflysning
I tilfælde af aflysning grundet kunstner sygdom refunderes billetter til billet køber.


Ved eventuel aflysning som følge af covid-19 restriktioner vil refundering afhænge af gældende myndighedskompensation, og om der er mulighed for at afholde arrangementet på et senere tidspunkt. Guldagergaard forbeholder sig ret til, i sjældne og/eller ekstraordinære tilfælde, at erstatte billetten med en tilsvarende kunstner/arrangement. Ændringer i repertoire, delvis gennemførelse af et arrangementet sidestilles ikke med en aflysning, hvorfor pengene herfor som udgangspunkt ikke refunderes..


Om betaling og fortrydelsesret:


Betaling
På ceramic.dk modtages betaling med følgende betalingsformer og betalingskort:

Dankort
VISA/Dankort
MobilePay
MasterCard

Se i øvrigt vores Persondatapolitik.

Fortrydelsesret
I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.Du kan læse mere om fortrydelsesretten og undtagelser hertil på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk.

Om fremsættelse af klage
Hvis du ønsker at fremsætte en klage, skal du rette henvendelse per email: ceramic@ceramic.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forbrugerklagenævn, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Overdragelse
Lovforbud mod videresalg i kommercielt øjemedDet er, jf. “Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer”, ikke tilladt at sælge og videresælge billetter til overpris i Danmark. Det betyder bl.a., at det er forbudt at videresælge billetter med fortjeneste.
Du kan dog lovligt overdrage din billet til en anden fan til pålydende værdi. Ønsker du at overdrage din billet til en anden, så kontakt venligst Guldagergaard per email: ceramic@ceramic.dk

Om adgang til et arrangement
Kontroller billettens oplysninger, herunder om arrangement, dato/tidspunkt og adresse.

Generelle betingelser
Købsaftalen er omfattet af dansk rets almindelige regler.Der er først indgået en bindende aftale, når Guldagergaard har modtaget/registreret betaling.Vi forbeholder os ret til, uden forudgående varsel, at ændre disse betingelser. Ændringer gælder herefter efterfølgende ordrer. Det er dit ansvar at tjekke op på, om der er sket ændringer i betingelserne.

Forbehold
Guldagergaard tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser – herunder udsolgte arrangementer.